1. Kongres NEKKY

Kongres NEKKY

V neděli 11. 5. 2008 se v salonku Zámecké restaurace ve Zlíně uskutečnil první kongres. Sešlo se nás asi 35. Mezi hosty jsme přivítali MUDr. Evu Kalabusovou, paní Pavlu Kotyzovou.

Pediatrie

V pediatrickém celku jsme se věnovali převážně první pomoci akutním stavům v pediatrii a otázkám, na co je třeba dát si pozor při plavání a cvičení s dětmi.

Aromaterapie

Celek péče o dítě byl zaměřen na novinky z aromaterapie – přednášela Jitka Trčálová.

O možnostech přírodní stimulace imunity nás informovala MUDr. Kalabusová. A kazuistiku psychomotorického vývoje dítěte si připravila Kateřina Francová.

Cvičení

V bloku cvičení jsme díky skvělé fotodokumentaci Veroniky Součkové mohly pozorovat, jak můžeme vhodnou stimulací ovlivnit drobné odchylky motorického vývoje.

Lenka Grácová si připravila přednášku Zásady práce s batolaty a Mirka Polčáková ukázku lekce s předškoláky.

Plavání

V bloku plavání jsme sledovali, jak se určité odchylky PMV projevují při práci zvláště s dětmi do 6. měsíce věku.

Přednášku jak odbourat chyby při plavání s dětmi staršími obohatila Mirka o ukázky motivací a her pro starší děti.

 

I přes drobné ranní potíže s nastartováním elektroniky kongres dopadl velmi dobře, dozvěděli jsme se něco nového a těšíme se na další takové setkání.