Děkujeme, to nás těší :-)

dek

Absolvovala jsem u vás kurz Péči o miminko, který byl součástí mé předporodní přípravy. Na kurzu jsme i s manželem byli oba spokojení, protože byl zaměřený nejen na povídání o péči o dítě, ale především na praktických ukázkách, které se později ukázaly jako velmi přínosné.

 Poté jsem u vás navštívila několik individuálních hodin laktačního poradenství. A musím přiznat, že tento čas strávený s poradkyní – paní Grácovou byl pro mě samotnou velmi přínosný. Nejen z hlediska poradenství výživy mé dcery, kdy jsme čelily potížím s kojením a ztíženou poporodní adaptací vzhledem k císařskému řezu, ale především z hlediska individuálního přístupu a opory, která mi zde byla poskytnuta. Profesí jsem psycholog s 10-ti letou praxí a zpětně hodnotím poskytnuté poradenství včetně psychické podpory a praktických rad za nepostradatelný v procesu přijetí nové životní role. Především lidský přístup byl hlavním bodem, o který se dalo pomyslně opřít, který bohužel ani dnes není v kontaktu s odborným personálem, ať ve zdravotnictví či pomáhajících profesích, samozřejmostí. Na poradenství jsem si cenila i toho, že vždy byl stanoven další konkrétní postup, včetně možnosti telefonických konzultací pro ověření funkčnosti tohoto postupu během několika málo dní, kdy byla otázka výživy dcery zcela zásadní pro její další vývoj.

 Nyní s dcerkou docházíme na kurz Něžná náruč, který svým individuálním přístupem v malé skupině umožňuje zorientovat se v počátečním psychomotorickém vývoji vlastního dítěte a zároveň tak poskytuje konkrétní rady pro práci s dítětem.

 Závěrem pak mohu za sebe říci, že jsem vděčná a velmi si vážím individuálního a především lidského přístupu.

 Děkuji.

S přáním hezkého dne

Mgr. Zuzana Malaníková