Kojenci mají nedostatek pohybu.

IMG_0016

Za jedno z nejdůležitějších období v životě vašich dětí jsou považovány první tři roky. V prvním roce prochází děti velmi rychlým vývojem v oblasti citové, psychické a fyzické. Z hlediska motorického vývoje se z ležícího miminka během roku života se stává chodící batole, musí tedy postupně posílit zádové a břišní svaly, které se podílejí na vzpřímení páteře a správném držení těla. Kvalitním provedením jednotlivých dovedností (poloha na bříšku, přetáčení, lezení …) se rozvíjí rovnováha, zlepšuje se koordinace pohybu,  orientační dovednosti a řeč.

Špatné držení těla ovlivňuje činnost mozku, vývoj řeči a funkci řady vnitřních orgánů. V současné době roste počet dětí s vadným držením těla, nejrůznějšími motorickými odchylky, psychickými poruchami a problémy s učení.

Odborníci se shodují, že jednou z možných příčin problémů je nedostatek přirozeného pohybu dětí.

Moderní doba přináší dětem spoustu nejrůznějších hraček, nových podnětů a podpůrných pomůcek, což značně přetěžuje dětskou psychiku. a mnohdy dostatečně nemotivuje k pohybu.

Časté používání pomůcek, jako jsou lehačky, chodítka, hopsadla, ohrádky, usnadňuje sice rodičům péči, ale dítěti nabízí pouze pasivní zábavu s nedostatkem přirozeného pohybu. Některé pomůcky nerespektují přirozený psychomotorický vývoj dítěte. Je dokázáno, že předčasná aktivace dětí stimuluje převážně psychický vývoj a kvalita pohybu je pak nedokonalá. Dítě je schopné se uspokojit s nekvalitním provedením, důležité je pro něj dosažení cíle.

Jak můžete podpořit kvalitní psychomotorický vývoj:

1.Naučte se miminko správně nosit, zvedat a polohovat jej.  (mnoho hodin stráví dítě v naší náruči, pokud jej držíte nesprávně, může to být pro něj „špatná posilovny“)

V KURZU NĚŽNÁ NÁRUČ vám rádi poradíme, jaké polohy jsou zejména pro vaše miminko vhodné a ideální.

 2.Dejte dětem dostatek času a prostoru k volnému pohybu.  (pamatujte, že v autosedačka slouží pouze na převoz dítěte v autě a aktivní pohyb je nejdůležitější)

V KURZECH CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI mají děti dostatek prostoru a motivace ke správnému pohybu :-) .

3. Pokládejte dítě často na záda i na bříško na přiměřeně měkkou podložku.  (poloha na bříšku je velmi důležitá pro kvalitní posílení zádových svalů, dítě tam pokládáme vždy pod kontrolou od prvních dnů života)

V LEKCÍCH MIMI-TĚLOCVIKU vám rádi ukážeme, jak děti správně motivovat k zvládnutí jednotlivých dovedností :-) .

4.Děti předčasně neposazujte, nestavte, nevoďte za ruce. (vše má svůj čas a v mozku nastavený postup a dítě to musí zvládnout samo, nedělejte mu v tom chaos)

5.Zajímejte se o psychomotorický vývoj a snažte se je respektovat. (rodič je ten, co s dítětem tráví nejvíce času a může včas odhalit drobné odchylky)

6.Přiměřeně zatěžujte psychiku.

 7.Pokud máte pochybnosti, navštivte naši PORADNU PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJE, společně posoudíme vývoj vašeho miminka a doporučí vám jak doma cvičit a jaké zařadit motivační pomůcky.