LEKCE SEBEZÁCHRANY, LÉTO, VODA, PREVENCE UTONUTÍ …

topení

Minulý týden probíhali v NEKKY speciální lekce u starších dětí ve znamení NÁCVIKU SEBEZÁCHRANY. Víme, že žádná metodika kojeneckého plavání nezaručuje stoprocentní ochranu před utonutím, ale navštěvují-li rodiče s dětmi kurzy, mají větší šanci uvědomit si a vyhodnotit rizika.

Je velmi důležité, aby děti vnímaly vodu jako příjemné, přátelské prostředí, ale měly k ní patřičný RESPEKT.

V teoriích jsme probrali důležitá letní opatření a prevenci. V lekcích si rodiče s dětmi vyzkoušeli a vyhodnotili zvládnutí jednotlivých sebezáchranných dovedností.

V současné době se zahradní bazény a jezírka stávají součásti většiny zahrad, zejména v letních měsících je nutné dbát zvýšené opatrnosti pokud v blízkosti pobíhají malé děti.

Utonutí je u nás nejčastější příčinou úmrtí dětí ve věkové kategorii 1 – 4 roky!

Příčinou topení většiny dětí je nedostatečná kontrola ze strany rodičů. Nebezpečí utonutí u malých dětí je velmi vysoké, neboť dítě se potopí, lekne se, chce začít křičet a vdechnutím vody si zablokuje dýchací cesty a ztratí tak orientaci a nedokáže vyplavat nad hladinu.

Dvě minuty od potopení ztrácí dítě vědomí, do čtyř až šesti minut nastává nevratné poškození mozku. Přitom obvyklá doba, za kterou rodič dítě postrádá, je pět minut.

Nejhorší následky mají úrazy způsobené skokem do neznámé vody. Mnoho těchto skokanů skončilo na vozíku, díky porušené míše.

A JAKÉ JSOU NAŠE DOPORUČENÍ?

Jediný způsob, jak stoprocentně zajistit bezpečí dětí v blízkosti vody je, mít je neustále pod dohledem. Je důležité myslet i na bazény u sousedů, kamarádů, babiček a dědečků.

  • Zabezpečte bazén: oplocení, pevná plachta, zvukový alarm, který se spustí při pádu předmětu těžšího jak 5 kg do vody.
  • Děti veďte striktně k pokynu, do vody nikdy nevstupuj, pokud tam není někdo dospělý a nevyzve tě. Pokud to dítě nerespektuje, nechejte jej raději pod vaší kontrolu „přitopit“ spadnout do vody a pak mu to vysvětlete.
  • Poučte děti – do vody nic neházej a nic ze břehu nikdy nelov.
  • Označte prostor okolo bazénu (1 metr), kde se dítě bez vás nemůže pohybovat.
  • Používejte plavecké pomůcky s respektem nafukovací kruh- velmi nebezpečný (hrozí vypadnutí, převrácení), ježek- pro děti, které trochu plavou ideál, nespadá, plavecké vesty, nebo plavky s vestou-dobré pro neplavce.
  • Naučte děti, že skákat do neznáme vody, může jen po nohách (nezapomeň palce za okraj), šipka se skáče jen v hloubce, pokud svolí rodič (minimální hloubka pro malé děti je 150cm).
  • Je dobré poučit děti jak se chovat, když se topí kamarád (volat o pomoc házet pomůcky a hlavně nikdy nezachraňovat) !!!

Pokud dítě ale spadne a lekne se, ani ta nejlepší pomůcka ho nemusí zachránit, oči dospělého jsou nejdůležitější!!!

Pěkné a pohodové koupání všem :-)