Vaše nejčastější dotazy

IMG_4819

Proč chceme, aby rodiče s dětmi chodili do vody?

Abychom mohly vaše dítě naučit jednotlivé plavecké dovednosti a způsoby kvalitně, potřebujeme vaši spolupráci. Děti v předškolním období nejsou zpočátku schopny pohyb vykonávat správně, pokud pohyb neusměrňujeme a vhodně nekorigujeme dochází k fixaci špatných plaveckých stereotypů. Cílem našich kurzů je naučit děti plavat nejen rychle, ale i kvalitně. Chceme, aby v budoucnu bylo plavání pro jejich zdraví přínosem, nikoliv zátěží.

Proč neučíme jako první plavecký způsob prsa?

Z pohybového hlediska je tento plavecký způsob nejnáročnější a koordinačně nejsložitější. Znak a kraul je velmi podobný způsob a pro děti rychle pochopitelný. Pokud bychom začali s výukou prsových nohou brzo nedocílili bychom potřebné pohybové kvality.

Náš postup je prověřený již 25 letou praxí.