Volné místo v kurzu NĚŽNÁ NÁRUČ v Nekky II

nnr2

Je důležité, aby náruč byla příjemná a dítě se v ní cítilo spokojeně.

Správnou manipulací můžeme:

  • Ovlivnit svalové napětí a funkci orgánů.
  • Předat dítěti z co možná nejkvalitnější pohybovou a smyslovou zkušenost.

Nejdůležitější zásadou správné manipulace:

  • Používat pouze vhodné pohybové vzory, v závislosti na vyzrálosti dítěte a jeho dovednostech.
  • Správná míra dopomoci – k provedení požadované aktivity by mělo dostat dítě pouze takovou dopomoc, která je nezbytně nutná.
  • Správné držení těla – během aktivit bychom měli zachovávat napřímení osy trupu a správné postavení jednotlivých částí těla.
  • Je důležité respektovat souměrné zatížení obou stran.

V poslední době se hodně hovoří o důležitosti handlingu.  Slovo handling  je odvozeno z anglického slova handle = zacházet, manipulovat. Handling v širším významu znamená jakoukoliv manipulaci s dítětem v rámci běžných denních činností, jako je například chování, nošení, kojení, krmení, umývání, oblékání a další.

V našem kurzu Něžné náruči se snažíme, aby rodiče vnímali potřeby svého miminka a dokázali na ně reagovat správnou manipulací a stimulací při hře i pohybových aktivitách.

Říká se, že dětská láska je bezpodmínečná. Ta mateřská už je jiná, není bezpodmínečná, a aby se mohla dostatečně rozvinout, potřebuje hlavně tělesný kontakt.

V programu NĚŽNÁ NÁRUČ se budeme na Vás a Vaše děti od 6.týdne věku těšit :-)

Volné místo v kurzu v Nekky II ve středu  15.7. ve 11:00 hod. přihlásit se můžete na tel.č. 736 520 494

Cena 3-lekcového kurzu: 690 Kč