Hygiena & provozní řád

V NEKKY klademe velký důraz na čistotu a dezinfekci

Provozní řády, aktualizované na základě nově vzniklých vyhlášek, byly schváleny Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje.

Prostory

 • běžný úklid děláme 2× denně: vysáváme, vynášíme koše, otíráme plochy, uklízíme WC…
 • dezinfekci podlah v šatnách, herně, hraček na recepci, ohrádek, přebalovacích podložek, nočníků, krmících židliček děláme vždy ráno a v poledne
 • všechny hračky v herně se dezinfikují pravidelně 1× týdně
 • pokud cvičíme s dětmi do 1 roku, provádíme dezinfekci hraček a používaných pomůcek vždy před každou skupinkou

Velký úklid

Dezinfekci obkladů, sprch, čistění odpadů… děláme 1× týdně.

Generální úklid

Úklid s vypouštěním bazénu, mechanickou očistou a spojený s dezinfekcí děláme pravidelně cca každé 3 měsíce.

Bazén NEKKY I.

Voda je zahřívána na 31°C, upravuje se ozonizací a minimálním množstvím chlóru.

Mikrobiologické a biochemické rozbory se dělají pravidelně, každé dva týdny. Díky nerezovému povrchu bazénu, dobré a pravidelné péči údržbářů městských lázní nám dlouhodobě vycházejí výborné výsledky mikrobiologické i biochemické.

Vše je hlídáno a dávkováno automaticky, přesto pravidelně co 4 hodiny kontrolujeme a měříme obsah volného chlóru, pH, teplotu a redox potenciál.

Bazén NEKKY II.

Voda je zahřívána na 31°C. Mikrobiologické a biochemické rozbory se dělají pravidelně, každé dva týdny.

Bazén je napojen na automatickou recirkulační úpravnu bazénové vody. Je zde použita tzv. slaná technologie, kdy je bazénová voda zdravotně zabezpečena produkty vznikajícími řízenou elektrolýzou slané vody. Součástí úpravy bazénové vody je také ozonizace.

Také zde nám vycházejí výborné výsledky mikrobiologické i biochemické.

Výsledky hygienických kontrol k nahlédnutí

Provozní řád BC NEKKY platný od 24.5.2018

Provozní řády, aktualizované na základě nově vzniklých vyhlášek, byly schváleny Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje.

Nabízíme kvalitu služeb na nejvyšší úrovni:

 • teplotu vody 30 – 31 °C
 • čistotu všech vnitřních prostor se zvýšeným ohledem na pobyt dětí a kojenců
 • vysoce profesionální a odborné vedení

Tuto nabídku služeb se snažíme ve všech bodech dodržovat, ale pouze s Vaší pomocí lze dosáhnout plné spokojenosti všech. Prosíme Vás o dodržování a respektování tohoto provozního řádu. V případě nedodržení si vyhrazujeme právo vyloučit klienta z kurzu bez možnosti finanční či jiné náhrady za neabsolvované lekce.

VSTUP DO CENTRA:

 • přicházejte na plavání max. 20 minut, na cvičení max. 15 minut před zahájením lekce, abyste poskytli stejný prostor i ostatním rodičům s dětmi
 • kočárky odložte do vstupní haly bazénu, doporučujeme zajistit zámkem na kolo
 • při vstupu se vyzujte, obuv odložte do botníku

VSTUP DO ŠATEN, SPRCH A BAZÉNU:

 • osobní věci si odložte do skříněk, bez plavek se přesuňte na WC a poté do sprchy k důkladné hygienické očistě rodiče i dítěte, osušte se a oblékněte plavky (dětem, které nevolají na nočník, nasaďte přes plavky čistou plenu)
 • z hygienických důvodů musí mít kojenci plavky přiléhavé s gumičkou kolem pasu a stehen, rodiče musí mít plaveckou čepici (pokud je čepice promokavá, je potřeba si před vstupem umýt vlasy šamponem)
 • nočník po použití vylijte do WC, vypláchněte a dětem omyjte zadeček, je zakázáno močit do přepadu!
 • na bazéně pomalu a opatrně otvírejte a zavírejte dveře, dávejte pozor na kluzké podlahy bazénu, na ostré hrany kachliček, na regulaci sprchy a kluzké tělíčko namydleného dítěte
 • do bazénu vstupujte až na pokyn instruktorek, vždy 1 rodič k 1 dítěti
 • nenechávejte děti samostatně chodit po okraji bazénu, velkých deskách a skákat ze stoje, hrozí nebezpečí přepadnutí z bazénu!!!!!
 • po plavání se osprchujte mýdlem, otužte, osušte a vstupujte do šaten (k vysušení oušek u dětí jsou k dispozici buničité čtverečky), vždy po sobě ukliďte smotky, pleny, …
 • v prostorách šatny, sprch i bazénu dávejte na děti nepřetržitě pozor, v případě potřeby se vzdálit, využívejte k zajištění dítěte ohrádku
 • je zakázáno vstupovat do šatny a k bazénu s jídlem

VSTUP DO ŠATNY A HERNY:

 • osobní věci odložte v šatně, k uložení cenností slouží uzamykatelné skříňky
 • z hygienických důvodů je nutné na programy převlékat sebe i děti do sportovního oblečení (čisté tričko, kalhoty, přezůvky jsou zapotřebí pouze pro děti, rodiče musí mít ponožky)
 • rodiče jsou zodpovědní za své dítě a každý úkon provádějí na vlastní riziko, pokud se na daný cvik necítí, oznámí to instruktorce
 • je zakázáno vstupovat do herny s jídlem

POBYT NA RECEPCI:

 • konzumování potravin je povoleno pouze v prostorách recepce
 • je potřeba respektovat a dodržovat aklimatizační pobyt (v zimních měsících snižuje riziko onemocnění dítěte), který je max. 30 minut po návštěvě herny a max. 60 minut po návštěvě bazénu
 • čas aklimatizačního pobytu je od doby ukončení lekce a nelze jej prodlužovat

DŮLEŽITÉ:

 • veškeré informace o našich aktivitách a jakékoliv změny jsou k dispozici na nástěnce nebo webových stránkách
 • nenechávejte nikdy dítě bez dozoru
 • je zakázán vstup s infekčním onemocněním, pod vlivem alkoholu, drog a omamných látek
 • pokud přijdete na program s dalším dítětem, není možné, aby sourozenci lekci rušili nebo zůstávali bez dozoru, v takovém případě může instruktorka rodiče z lekce vyloučit !!!
 • fotografování, či pořizování audiovizuálních záznamů v kurzech je s ohledem na ochranu soukromí klientů obou center zakázáno!

KURZOVNÉ:

 • Plaváček – při zameškání 1 lekci řádně nahrazujeme, za další lekce získáte vstupenku na rodinné plavání pro 3 osoby v poměru 1:1
 • Vodníček – při zameškání 2 lekcí v průběhu jednoho bloku získáte 1 vstupenku na rodinné plavání pro 2 dospělé a dítě (zameškané lekce se nepřevádí do následujících bloků)
 • Delfínek, cvičení – při zameškání lze za sebe poslat náhradníka (věk náhradníka musí odpovídat programu)
 • zvýhodněnou cenu kurzů cvičení určenou pro plaváčky lze využít, pouze pokud současně s kurzem cvičení navštěvujete i kurz plavání
 • pokud chcete využít 10 % slevy za pokročilost, je potřeba respektovat platbu dle časového rozpisu
 • v případě krátkodobé nemoci není nutné se omlouvat
 • stornování – zrušení-přerušení kurzu je možné uskuteční maximálně do 5lekce (pokud kurz stornujete po 5 lekci získáte za nevyčerpané hodiny vstupenku na náhradní rodinné plavání pro tři osoby v poměru 2:1, za dvě zameškané jedno rodinné)

STORNO PODMÍNKY KURZŮ PLAVÁNÍ:

 1. Odhlášení kurzu před zahájením – při převodu do dalšího bloku převádíme celou platbu, při vrácení kurzovného odečítáme manipulační poplatek 100 Kč.
 2. Odhlášení kurzu v průběhu (STOP)– je možné maximálně do 5. lekce v daném bloku, písemně na info@nekky.cz .  V den odhlášení kurzu spočítáme počet lekcí dle rozpisu (od zahájení do odhlášení) a násobíme základní cenou za lekci – při vrácení kurzovného přičteme 500 Kč man. popl. Příklad:
  odhlášení / storno ve 4. lekci (vodníček) – zaplaceno 2.500 Kč (4 x 250 = 1.000 Kč) 2.500 – 1.000 = 1.500 Kč převedeme do dalšího bloku (lze vybrat  max. do 12 měsíců), připočítáme manipulační poplatek 500 Kč = vrátíme 1.000 Kč
 3. V případě nastoupení se do bloku před koncem stornovaného bloku – storno se ruší a získáváte právo na náhradní rodinné plavání.
 4.  Při převodu kurzovného na následující blok negarantujeme navrácení do stejné skupinky, kurz bude vybrán podle věku, dovednosti dítěte a volného místa.
 5. Převedené peníze je nutné vyčerpat nejpozději do 6 měsíců od provedení STORNA. Vrácené peníze za storno je nutné vyzvednout/ převést na účet do 30 dnů ode dne storna. V opačném případě peníze propadají.
 6. V případě objednání individuální lekce platba probíhá v hotovosti na místě. V případě, že nedorazíte na smluvenou hodinu, nebo ji zrušíte maximálně 2 hodiny před jejím začátkem, jste povinní hodinu uhradit v plné výši.

STORNO PODMÍNKY KURZŮ DELFÍNEK, CVIČENÍ A MINIŠKOLIČKY

Kurzovné je nenávratné a nepřevoditelné, je možné poslat za sebe náhradníka. Za zameškanou lekci v miniškoličce získáte vstupenku na rodinné plavání pro 3 osoby.

ČLENSTVÍ V BC NEKKY

Rodiny se mohou stát členy clubu, zaplatí-li na jeden rok (platí od data zaplacení) členský příspěvek ve výši 1500 Kč na rozvoj plavání kojenců a batolat. Za tuto podporu mohou členové v daném roce využít tyto slevy:

 • 10 % sleva na kurz plavání pro to dítě v rodině, které platí vyšší kurzovné (zároveň lze také využít pokročilostní slevy – dle aktuálního rozpisu)
 • 30 % sleva na kurz plavání pro 2. a další dítě v rodině, které platí nižší kurzovné (již nelze využít pokročilostní slevy)
 • 10 % sleva při nákupu zboží v BC Nekky

VIP ČLENSTVÍ

Rodiny se stávají členy clubu bez poplatku, mají-li 3 a více dětí, které postupně nebo současně navštěvují některý z programů BC Nekky.

SPECIÁLNÍ SLEVA – HANDICAP – 30 %

pro děti zrakově, sluchově, mentálně nebo fyzicky postižené

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Klienti, popřípadě jejich zákonní zástupci, berou na vědomí, že Nekky z.s. coby správce a zpracovatel osobních údajů bude zpracovávat tyto osobní údaje o klientovi: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, kontakt, popřípadě kontakt na zákonného zástupce a to výhradně a pouze za účelem vedení databáze jednotlivých kurzů a lekcí.

Klient bere na vědomí, že osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovávany po dobu tří let od posledního zaplaceného programu a následně anonymizovány. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není zapsanému spolku uložena zvláštním právním předpisem.

V kurzech, lekcích a při akcích Nekky z.s. mohou být pořizovány pověřenou osobou fotografie, zvukové a obrazové záznamy, které budou použity na oficiálních webových a facebookových stránkách Nekky a dalších informačních materiálech k prezentaci Nekky z.s. na veřejnosti. V případě nesouhlasu s uveřejněním fotografie máte právo vyjádřit nesouhlas.

Nekky z.s. nenese odpovědnost za případné další pořízení a zpracování výše uvedených fotografií, zvukových a obrazových záznamů jinou osobou.

Klient bere na vědomí práva, která mu jakožto subjektu údajů vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), zejména:

a) právo být informován o zpracování jeho osobních údajů;

b) právo na přístup k osobním údajům

c) právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů

d) právo na výmaz, nebo požadovat omezení zpracování údajů

e) právo podat stížnost u dozorového orgánu

Klient je oprávněn uplatňovat práva vyplývající z GDPR u Nekky z.s. poštou na adrese Nekky z.s., Valachův Žleb 5371, 760 05 Zlín, nebo prostřednictvím e-mailové adresy: info@nekky.cz.

Zakoupením lekce/programu Nekky z.s. stvrzujete, že jste se seznámili s provozním řádem, souhlasíte s ním a budete se jím řídit.