Odborný garant NEKKY

MUDr. Eva Kalabusová

Garantem naší činnosti je MUDr. Eva Kalabusová – praktická lékařka pro děti a dorost.

MUDr. Eva Kalabusová

S paní doktorkou pravidelně spolupracujeme v rámci školení našich instruktorů, kde dohlíží nad správnými znalostmi např. v rámci první pomoci, ale i dalších oblastí.

MUDr. Kalabusová je také častým odborným hostem našich akcí jako byl například 1. Kongres NEKKY.